Меню Затваряне

Архив на документи

2019-20-Мерки_за_повишаване_качеството_на_образование_и_възпитание

Gorski-pozhari-i-bedstviya

Б_м.03

Б12.20_г.

Бюджет_м.07

Бюджет_м.09

Год._програма_за_ЦДО_2019-2020_г.

Годишен_план_за_дейността

Годишен_план_за_дейността_на_училището-2020-21_учебна_година

График_на_учебното_време

Дневен_режим

Етичен_кодекс

КСФ_общо_м.03

КСФ_общо_м.06

КСФ_общо_м.09

КСФ_общо_м.12

КСФ_първо_тримесечие_2020_г

МЕХАНИЗЪМ_ЗА_РАЗРЕШАВАНЕ_НА_КОНФЛИКТИ

Общи_условия_за_ползване_на_сайта

Отчет_бюджет_м.06

Отчет_КСФ_общо_м.06

Отчет_първо_тримесечие_2020_г.

ОУД_М.03

ОУД_м.06

ОУД_м.09

План_за_насърчаване_и_повишаване_на_грамотността

План_за_справяне_с_тормоза

План_за_справяне_с_тормоза_и_насилието_сред_учениците

План_към_стратегия

Правилник_за_дейността_на_училището_2018-2019г.

Програма_за_намаляване_дела_на_преждевременно_напусналите_образователната_система

Програма_за_превенция_на_ранното_напускане_на_училище_000042

Програма_за_предоставяне_на_равни_възможности_за_приобщаване_на_ученици_от_уязвимите_групи

Програма_за_предоставяне_на_равни_възможности_и_за_приобщаване_на_децата_от_уязвими_групи_през_2020-2021_година

Програма_за_приобщаване_и_равни_възможности

ПУ_м.03

ПУ_м.06

ПУ_м.09

Справка_за_броя_на_болните_и_карантинирани_ученици_и_учители

Стратегия_2016-20_актуализирана

Училищен_план_за_насърчаване_и_повишаване_на_грамотността