Меню Затваряне

Проект „Училищна STEM среда“

Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сливен стартира изпълнение на ПРОЕКТ № BG-RRP-1.015-0437 Изграждане на училищна STEM среда в Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Сливен финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура за предоставяне на средства от механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда“.

Главна цел на проекта е: Основната цел на процедурата е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците. В рамките на процедурата ще се изгради STEM център и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в училище ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ чрез доставка на оборудване, обзавеждане и строително-монтажни работи. Целта е да се обособят нови пространства за учене от съвременен характер.

Обща стойност: 136 350 лв.

Начало: 16.05.2024 г.

Край: 16.05.2026 г.