Меню Затваряне

За нас

История

Сведенията за разкриването на училището в бившето село Речица са твърде оскъдни. Според Симеон Табаков училищното дело в Речица започва около 1865 г. Едни от първите учители са Георги Бутешев от Сливен и Стоян Драгнев от Речица. При самото откриване училището се помещава в частна къща. От 1882 г.,  то носи името “Кирил и Методий”. През 1925 г. започва строеж на нова училищна сграда с две класни стаи и една канцелария. До 1935 г. училището е начално, след което се разкрива пети клас, а по-късно са построени още две класни стаи. От 1936 г. се оформя като основно училище. На източната фасада на сградата има барелеф с ликовете на братята Кирил и Методий. В този вид училището съществува и до днес, като в него се помещава детската градина. Населението на квартала се увеличава и през 1969 г. започва строителството на нова сграда. На 30 декември 1972 г. тържествено е открито новото училище. Възпитаниците на училището, което има 140 годишна история, често са ставали и стават лекари, инженери, учители. В училището, получава началното си образование и работи като главен учител Аргир Димитров /1892г-1942г./ в  периода от 1910 г. до 1912 г. – учен-химик в Испания. Той издейства ремонта на тогавашното училище и започва борбата за новата сграда. Тук завършва основно образование и поетът Деньо Денев. Днес учениците са около 400. Те учат в 19 паралелки. За тяхното обучение и възпитание се грижат 21 учители и 9 служители и обслужващ персонал.

Музей

Музеят е открит на 11.05.2007 г. от доц. д-р Иван Андреев, председател на Общинския съвет- гр. Сливен и директора Николай Ботушаров, по случай 125 г. юбилей на училището. Табло с исторически сведения и витрина със сечива и предмети от местния бит представят многовековната история на селището.

Табла: Главни учители и Директори показват ръководителите на училището през годините. През многогодишното си съществуване училището е осъществявало своята образователна мисия в три учебни сгради. Историческите материали и експонати са организирани тематично в три раздела: Началото(1865 – 1935), Продължението(1936 – 1971) и Настоящето ( от 1972 – до днес).

Уредени са две експозиции: Учебна техника -От грамофона до компютъраи Етнографска експозиция. Първата показва с какви технически средства е подпомаган учебния процес, а втората – автентични народни носии (българска и каракачанска).На табло Възпитаници – Успешна реализацияса представени бивши ученици, постигнали значими успехи в професионален и обществен план.

Витрини и табла Спортна слава на училището напомнят за възпитаници, отличили се в спорта.

Тук се съхраняват знамената на училището и на бившата пионерска дружина Съби Димитров.

Средствата за изграждането на музея са дарение от фирми, родители, учители и ученици.

Създател и пръв уредник на музея е Георги Павлов, учител по Български език и литература и бивш възпитаник на училището.

Екип

Ръководство

Николай Маринов Ботушаров – Директор

Ваня Стоянова Славова  ЗДУД

Педагогически персонал

Начален етап

 1. Василка Вангелова  Блецова – старши учител начален етап, класен ръководител на I А клас
 2. Росица Христова  Николова– старши учител начален етап, класен ръководител на II А клас
 3. Ваня Йорданова  Иванова –старши учител начален етап, класен ръководител на II Б клас клас
 4. Станимир Славчев Станков – учител  начален етап, класен ръководител на   ІІI А клас    
 5. Василка Янкова Апостолова – старши учител начален етап, класен ръководител на IV A клас
 6. Диана Димитрова Караджова – старши учител начален етап английски език и компютърно моделиране

Прогимназиален етап

 1. Николинка Тодорова Йорданова –старши учител математика,класен ръководител на V A клас
 2. Стойка Славова Калайджиева – старши учител български език и литература, класен ръководител на VI A клас 
 3. Барбара Георгиева Дошева – старши учител английски език, класен ръководител на VI Б клас
 4. Иван Михайлов  Савов  – старши учител физическо възпитание и спорт, класен ръководител на VII A клас
 5. Илия  Тенев Кисьов – старши учител история и цивилизация, география и икономика

Целодневна организация на учебния ден

 1. Яница Христова Янева-Стоянова – учител целодневно обучение I А клас
 2. Пепа Йорданова Попова-Митева   – старши учител целодневно обучение – ІI клас
 3. Емилия Йорданова Илиева  – учител целодневно обучение – ІІI клас  и ІV клас
 4. Гергана Тонева Николова – учител целодневно обучение – V A клас
 5. Величка Костадинова Байнашева  –  учител целодневно обучение – VI клас
 6. Станимира Дичева Дичева–учител целодневно обучение – VII клас

Ресурсен учител

 1. Петко Иванов Карабоиков

Училищен психолог

 1. Георги Янков Янев 

Непедагогически персонал

 1. Веселина Върбанова – главен счетоводител
 2. Пламена Иванова – ЗАТС
 3. Галя Милева –хигиенист
 4. Димитринка Танева –хигиенист
 5. Стефка Славова – хигиенист
 6. Веселина Георгиева – хигиенист
 7. Иван Димитров – огняр
 8. Никола Толев – шофьор

Медицински специалист – Тодор Панов