Меню Затваряне

Екип

РЪКОВОДСТВО

 1. Николай Маринов Ботушаров         – директор
 2. Ваня Стоянова Славова                    – ЗДУД

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

 1. Станимир Славчев Станков – учител  начален етап, класен ръководител на        IV A клас
 2. Петранка Петрова Йорданова – старши учител начален етап, класен ръководител на I A клас
 3. Ваня Йорданова  Иванова – старши учител начален етап, класен ръководител на IV Б клас
 4. Василка Янкова Апостолова – старши учител начален етап, класен ръководител на II Б клас
 5. Василка Вангелова  Блецова – старши учител начален етап, класен ръководител на II А клас
 6. Йонка Йорданова  Захариева – старши учител начален етап, класен ръководител на III A клас
 7. Росица Христова  Николова- старши учител начален етап, класен ръководител на III Б клас
 8. Диана Димитрова Караджова – старши учител английски език
 9. Живка Андонова Стоянова – старши учител математика и ИТ, класен ръководител на VII Б клас
 10. Севджан Мехмедова Мустафова    – учител ХООС и БЗО
 11. Станка Щерева Грунова – старши учител български език и литература, изобразително изкуство и технологии и предприемачество, класен ръководител на V A клас
 12. Барбара Георгиева Дошева – старши учител английски език, класен ръководител на VI A клас
 13. Галина Ангелова Кръстева – старши учител български език и литература, класен ръководител на VII A клас
 14. Илия  Тенев Кисьов – старши учител история и цивилизация, география и икономика
 15. Иван Михайлов  Савов – старши учител физическо възпитание и спорт
 16. Стефан Христов Милчев – училищен психолог
 17. Петко Иванов Карабоиков – ресурсен учител
 18. Пепа Йорданова Попова-Митева   – старши учител целодневно обучение – ІI клас
 19. Деница  Руменова Максимова – учител целодневно обучение – ІІI клас
 20. Емилия Йорданова Илиева  – учител целодневно обучение – ІV клас
 21. Албена Начева Костова – учител целодневно обучение – І клас
 22. Стойка Славова Калайджиева  – старши  учител целодневно обучение – VI клас
 23.  Николинка Тодорова  Йорданова   – главен учител целодневно обучение – V и VІІ клас

    НЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ

Таня Кунева – главен счетоводител и ЗАТС
Йорданка Петрова
Галя Славова
Димитринка Танева
Стефка Славова
Юрий Маслинков
Иван Димитров
Никола Толев